Terugblik

 

Human factor is bepalend voor succes van smart cities

Tijdens het RUGGEDISED, Sharing Capacities congres bespraken deelnemers uit zes RUGGEDISED-steden in Rotterdam Ahoy hoe steden kunnen transformeren tot smart cities. In samenwerking met bedrijven en onderzoekscentra laten deze zes steden zien hoe ICT-, e-mobiliteits- en energieoplossingen kunnen worden gecombineerd om slimme, veerkrachtige steden voor iedereen te ontwerpen.

De uitkomst van het congres was dat de menselijke factor de sleutelfactor is voor het succes van een slimme stad. Om de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden en tevens een antwoord te vinden op de almaar voortschrijdende urbanisatie in de wereld, zullen steden slimmer ingericht moeten worden. Maar Smart Cities moeten niet beperkt worden tot technische oplossingen alleen. Slimme steden zijn steden met een goede sociale cohesie, waar overheid, markt en de samenleving zich met elkaar verbinden.

 

Bekijk het verslagView the report

 

Bekijk persbericht