Rutger Borst

Business Developer, KPN
Rutger Borst

Rutger Borst is Business Developer bij KPN en werkt aan de ontwikkeling van nieuwe diensten met de focus op het 'slimmer' maken van de openbare ruimte voor gemeenten én haar bewoners. Hij werkt daarin samen met marktpartijen die expert zijn in specifieke dienstverlening aan gemeenten zoals onder andere openbare verlichting, afvalmanagement, mobiliteit, lucht- en geluidsmetingen.

Rutger Borst: "De Digitale Transformatie heeft grote impact op de manier van leven. Hoe wij wonen, werken, reizen en consumeren is snel aan het veranderen. Wij nemen huidige processen in de openbare ruimte onder de loep met het doel deze te verbeteren door (nieuwe) data slimmer te gebruiken. ... Samen-werken is daarbij essentieel". 


LinkedIN Rutger Borst