Jacqueline Cramer

Dagvoorzitter tijdens RUGGEDISED
Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer heeft als missie bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen. Zij zet abstracte idee├źn over milieu en duurzaamheid om in praktische initiatieven. Eerst via haar baan aan de universiteit en bestuursfuncties in de milieubeweging, daarna vooral in het bedrijfsleven.

Van 2007 tot 2010 was zij Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Na haar ministerschap richt Jacqueline Cramer zich op het thema duurzame stedelijke ontwikkeling. Daar kan zij samen met kennisinstellingen, overheden, burgers en bedrijfsleven bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en energie-neutrale steden.

 


LinkedIN Jacqueline Cramer